Senatorowie chcą obniżonego podatku na mleka roślinne, co rozważa resort finansów. Jeśli Senat nie wprowadzi zmian, to danina na nie wzrośnie z 5 do 23 proc. VAT.
Chodzi o nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 19 lipca. W tym tygodniu zajmuje się nią Senat. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie od 1 listopada br. obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w niektórych branżach, a od 1 kwietnia 2020 r. matrycy stawek VAT, która ma zastąpić funkcjonujące od lat PKWiU.
Formalnie senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w swoim sprawozdaniu z prac nad ustawą nie rekomendowała żadnych poprawek. Z dyskusji, która wywiązała się podczas posiedzenia, wynika jednak, że zmiany do nowelizacji zostaną wprowadzone. Poprawki wymagają jednak doprecyzowania i mają być zgłoszone podczas omawiania ustawy na sali plenarnej.

Napoje roślinne

Jedna z takich zmian ma dotyczyć opodatkowania napojów roślinnych (owsianego, migdałowego, ryżowego, sojowego itp.). Chodzi o pozostawienie na te produkty 5-proc. stawki VAT, o co postulował rzecznik praw dziecka.
– Od złożenia poprawki powstrzymuje mnie jedynie kwestia jej odpowiedniego zredagowania – mówił podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący Grzegorz Bierecki (senator PiS).
– Zgłosiliśmy problem, bo do rzecznika praw dziecka wpływają zgłoszenia od rodziców dzieci cierpiących na nietolerancje pokarmowe i alergie na mleko odzwierzęce, np. krowie i kozie – mówiła Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektor zespołu spraw społecznych w Biurze RPD.
Napoje roślinne stosowane są w diecie eliminacyjnej dzieci. Jest to dla nich źródło witamin i całej listy składników potrzebnych do rozwoju.
– Bez tej poprawki, takie produkty staną się towarem luksusowym – zwracała uwagę Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
Grzegorz Bierecki zapowiedział, że złoży stosowną poprawkę do przepisów, która pozwoli utrzymać preferencyjną stawkę VAT na mleko roślinne.

Zmiany doprecyzowujące

Senat najprawdopodobniej wprowadzi też do ustawy kilkanaście innych zmian – w związku z uwagami biura legislacyjnego. Są to głównie korekty doprecyzowujące i techniczno-legislacyjne.
Przedstawiciel biura legislacyjnego zwrócił też jednak uwagę na wątpliwości merytoryczne. Przykładowo wskazał, że solidarna odpowiedzialność za zapłatę VAT będzie dotyczyła tylko płatności poniżej 15 tys. zł. Do wyższych wpłat nie będzie ona miała zastosowania nawet, wtedy gdy mimo obowiązku podatnik nie rozliczy się w systemie podzielonej płatności. To może stawiać w lepszym położeniu podmioty będące w tej drugiej sytuacji.
Z tymi zastrzeżeniami nie zgodził się Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT w Ministerstwie Finansów. Wyjaśnił, że brak zapłaty w split paymencie kwoty co najmniej 15 tys. zł będzie karane 30-proc. sankcją VAT i w niektórych przypadkach będzie się też wiązało z wyłączeniem płatności z kosztów podatkowych.

Niekonsekwencja zmian

Wicedyrektor w MF odniósł się też do propozycji Naczelnej Rady Adwokackiej. Jej przedstawiciel zwrócił uwagę, że zastosowanie split payment wyłącza sankcje w VAT (art. 117 ba ordynacji podatkowej), gdy płatność nie zostanie uregulowana na konto widniejące w bazie Ministerstwa Finansów (tzw. biała lista ma obowiązywać od 1 września br.). Analogicznego rozwiązania nie wprowadzono jednak w podatkach dochodowych w odniesieniu do kosztów podatkowych.
Wicedyrektor Makowski wyjaśnił, że resort analizował tę kwestię i nie jest ona zamknięta. Zwrócił jednak uwagę, że podzielona płatność ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Natomiast biała lista będzie miała szersze zastosowanie.
– Chodzi o walkę z innymi patologicznymi zjawiskami, takimi jak firmanctwo, szara strefa i ukrywanie rachunków przed urzędami skarbowymi. Z tego względu warto, aby zapłata nawet w podzielonej płatności była zawsze dokonywana na konto zgłoszone – stwierdził przedstawiciel MF. Przyznał jednak, że ponieważ sankcje będą obowiązywać dopiero od przyszłego roku, to jest jeszcze czas na ewentualne zmiany w tym zakresie.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o VAT i niektórych innych ustaw (druk senacki 1259) – po komisji senackiej