Jeżeli istniał obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, a tylko część ceny uregulowano przelewem, to koszty uzyskania przychodów można uwzględnić tylko w tym zakresie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który kupił samochód ciężarowy za 19 680 zł. Najpierw zapłacił zaliczkę gotówką, a resztę (16 tys. zł) uregulował przelewem. Chciał się upewnić, czy część zapłaconą przelewem może potraktować jako wartość środka trwałego podlegającą amortyzacji i ująć ją w kosztach uzyskania przychodów. Dyrektor KIS to potwierdził.
Wskazał, że płatność za transakcje między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tys. zł musi być dokonywana za pośrednictwem rachunku płatniczego (art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. poz. 646 ze zm.). To warunek zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
Zgodnie jednak z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorcy nie odliczają kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15 tys. zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepis ten znajdzie zastosowanie w tej właśnie sytuacji.
– Ponieważ zakup samochodu ciężarowego został częściowo opłacony przelewem, a częściowo w gotówce, to do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko odpisy amortyzacyjne przypadające na część ceny nabycia zapłaconą przelewem – stwierdził dyrektor KIS.
W konsekwencji odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej, która została zapłacona gotówką, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.223.2019.1.PSZ