Kto rozmieści panele fotowoltaiczne na przydomowej działce, ma prawo do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli cała instalacja ma służyć do zasilania prądem budynku mieszkalnego – potwierdził dyrektor KIS.
Wątpliwości w tej sprawie miał współwłaściciel domu jednorodzinnego, w którym wydzielone są dwa mieszkania. Planował montaż paneli fotowoltaicznych, ale duże zacienienie dachu i jego kształt nie pozwalają na rozmieszczenie paneli w tym miejscu. W tej sytuacji podatnik zamierzał zamontować ogniwa fotowoltaiczne na gruncie, w ramach jednej instalacji, która zostanie podłączona do instalacji elektrycznej w domu i będzie służyć do zasilania prądem gospodarstwa domowego.
Spytał więc dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy montaż paneli na gruncie, obok domu, pozwoli mu skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przepisy nie wykluczają korzystania z ulgi termomodernizacyjnej w razie poniesienia wydatków na montaż instalacji na gruncie obok domu, jeśli służy ona do zasilania budynku mieszkalnego. Dyrektor KIS przypomniał, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. Polega na prawie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z realizacją (w okresie 3 lat) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (materiały budowlane, urządzenia, usługi). Maksymalna kwota preferencji to 53 tys. zł.
W ramach ulgi można odliczać koszty nabycia m.in. ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montażu instalacji fotowoltaicznej (pełen katalog wydatków znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2489). ©℗
Kto rozmieści panele fotowoltaiczne na przydomowej działce, ma prawo do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli cała instalacja ma służyć do zasilania prądem budynku mieszkalnego – potwierdził dyrektor KIS.
Wątpliwości w tej sprawie miał współwłaściciel domu jednorodzinnego, w którym wydzielone są dwa mieszkania. Planował montaż paneli fotowoltaicznych, ale duże zacienienie dachu i jego kształt nie pozwalają na rozmieszczenie paneli w tym miejscu. W tej sytuacji podatnik zamierzał zamontować ogniwa fotowoltaiczne na gruncie, w ramach jednej instalacji, która zostanie podłączona do instalacji elektrycznej w domu i będzie służyć do zasilania prądem gospodarstwa domowego.
Spytał więc dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy montaż paneli na gruncie, obok domu, pozwoli mu skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przepisy nie wykluczają korzystania z ulgi termomodernizacyjnej w razie poniesienia wydatków na montaż instalacji na gruncie obok domu, jeśli służy ona do zasilania budynku mieszkalnego. Dyrektor KIS przypomniał, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu. Polega na prawie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z realizacją (w okresie 3 lat) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (materiały budowlane, urządzenia, usługi). Maksymalna kwota preferencji to 53 tys. zł.
W ramach ulgi można odliczać koszty nabycia m.in. ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montażu instalacji fotowoltaicznej (pełen katalog wydatków znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.196.2019.2.JS