Kwota otrzymana w związku z utratą udziałów w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej nie jest zwrotem inwestycji, ale rekompensatą. Dlatego podlega opodatkowaniu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To kolejna już interpretacja niekorzystna dla podatników, którzy ulokowali swoje oszczędności w upadłych SKOK-ach. Wcześniej dyrektor KIS wypowiedział się podobnie w interpretacji z marca br. (nr 0115-KDIT2-2.4011.1.2019.2.HD).
Stan faktyczny był zbliżony. Podatniczka włożyła oszczędności na lokatę w SKOK i chcąc uzyskać wyższe oprocentowanie, nabyła udziały placówki. Był to wymóg uzyskania korzystniejszych warunków lokaty. Gdy SKOK popadł w problemy finansowe, udało jej się wycofać lokatę, ale nie mogła już odzyskać wkładu zainwestowanego w udziały (ponad 16 tys. zł). Wypłaciła jej go dopiero Kasa Krajowa.
Podatniczka spytała dyrektora KIS o podatkowe skutki takiej wypłaty. Sądziła, że zwrot zainwestowanych w udziały pieniędzy – w wartości nominalnej, bez odsetek – w ogóle nie powinien podlegać opodatkowaniu.
Dyrektor KIS uznał inaczej. Stwierdził, posiłkując się słownikiem języka polskiego, że podatniczka wcale nie uzyskała zwrotu, tylko rekompensatę.
Wyjaśnił, że nie może to być zwrot środków wniesionych na pokrycie udziałów, bo wypłaty dokonał podmiot, który nie dysponował funduszem udziałowym SKOK. Zwrotu mógłby dokonać jedynie ten podmiot, który je posiadał – podkreślił organ.
Uznał zatem, że pieniądze wypłacone podatniczce „rekompensują” jej jedynie brak możliwości spłaty udziałów w SKOK.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.117.2019.2.MN