Jaki PIT i VAT przy zakupie ulotek rozdawanych w kurorcie nadmorskim

autor: Marcin Szymankiewicz14.07.2019, 15:00
Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.

Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.źródło: ShutterStock

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi restaurację w kurorcie nadmorskim. 1 lipca 2019 r. nabył w drukarni (podatnik VAT czynny) 1000 sztuk ulotek informujących o jego ofercie oraz lokalizacji. Na udokumentowanie zakupu tych ulotek otrzymał od drukarni fakturę na kwotę 123 zł, w tym VAT. Zapłacił za ulotki przelewem na rachunek bankowy kontrahenta w dniu ich nabycia. Ulotki zostaną nieodpłatnie rozdane potencjalnym klientom (przechodniom) w wybranych punktach miejscowości, a także wyłożone do pobrania w zaprzyjaźnionych punktach handlowo-usługowych (np. u fryzjera, w lodziarniach). Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie VAT i PIT wydatki poniesione na zakup tych ulotek, a następnie ich nieodpłatne przekazanie? Według przewidywań powinny one zastać nieodpłatnie przekazane potencjalnym nabywcom w ciągu tygodnia. Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów metodą kasową. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego, a VAT na zasadach ogólnych. Zaliczki na PIT i VAT przedsiębiorca rozlicza na zasadach ogólnych.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika był dla niego kosztem uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

– został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

‒ jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

‒ pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

‒ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub miał wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

‒ został właściwie udokumentowany,

‒ nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). Wydatki poniesione na zakup ulotek informujących o ofercie przedsiębiorcy (w analizowanej sprawie restauracji) oraz jego lokalizacji, które mają zostać nieodpłatnie rozdane potencjalnym klientom (przechodniom) w wybranych punktach miejscowości, a także mają być wyłożone do pobrania w zaprzyjaźnionych punktach handlowo-usługowych (np. u fryzjera, w lodziarniach), stanowią koszty reklamy, a nie reprezentacji. Mogą zatem zostać uznane za koszty uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lipca 2015 r., nr ITPB3/4511-83/15/KK). Zatem kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na nabycie tych ulotek w kwocie netto, tj. 100 zł. Podatek naliczony od nabycia tych ulotek w wysokości 23 zł, jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o VAT.

Przedmiotowe wydatki na zakup ulotek (w kwocie 100 zł) przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w lipcu 2019 r., kiedy to zostały poniesione. Z przedstawionego stanu faktycznego wnika, że przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a zatem, stosownie do reguły zwartej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z kolei za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku tych podatników, stosownie do art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwotę podatku naliczonego stanowi kwota 23 zł wynikająca z otrzymanej faktury dokumentującej zakup ulotek. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. To znaczy, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A ponadto odliczeniu nie sprzeciwia się art. 88 ustawy o VAT, który zawiera katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku przedsiębiorcy od nabytych ulotek reklamowych przysługuje mu prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, tj. w kwocie 23 zł.


Pozostało 55% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane