statystyki

Jaki PIT i VAT przy zakupie ulotek rozdawanych w kurorcie nadmorskim

autor: Marcin Szymankiewicz14.07.2019, 15:00
Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.

Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.źródło: ShutterStock

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi restaurację w kurorcie nadmorskim. 1 lipca 2019 r. nabył w drukarni (podatnik VAT czynny) 1000 sztuk ulotek informujących o jego ofercie oraz lokalizacji. Na udokumentowanie zakupu tych ulotek otrzymał od drukarni fakturę na kwotę 123 zł, w tym VAT. Zapłacił za ulotki przelewem na rachunek bankowy kontrahenta w dniu ich nabycia. Ulotki zostaną nieodpłatnie rozdane potencjalnym klientom (przechodniom) w wybranych punktach miejscowości, a także wyłożone do pobrania w zaprzyjaźnionych punktach handlowo-usługowych (np. u fryzjera, w lodziarniach). Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie VAT i PIT wydatki poniesione na zakup tych ulotek, a następnie ich nieodpłatne przekazanie? Według przewidywań powinny one zastać nieodpłatnie przekazane potencjalnym nabywcom w ciągu tygodnia. Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów metodą kasową. PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego, a VAT na zasadach ogólnych. Zaliczki na PIT i VAT przedsiębiorca rozlicza na zasadach ogólnych.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Zatem aby wydatek poniesiony przez podatnika był dla niego kosztem uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

– został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

‒ jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

‒ pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

‒ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub miał wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

‒ został właściwie udokumentowany,

‒ nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). Wydatki poniesione na zakup ulotek informujących o ofercie przedsiębiorcy (w analizowanej sprawie restauracji) oraz jego lokalizacji, które mają zostać nieodpłatnie rozdane potencjalnym klientom (przechodniom) w wybranych punktach miejscowości, a także mają być wyłożone do pobrania w zaprzyjaźnionych punktach handlowo-usługowych (np. u fryzjera, w lodziarniach), stanowią koszty reklamy, a nie reprezentacji. Mogą zatem zostać uznane za koszty uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 lipca 2015 r., nr ITPB3/4511-83/15/KK). Zatem kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na nabycie tych ulotek w kwocie netto, tj. 100 zł. Podatek naliczony od nabycia tych ulotek w wysokości 23 zł, jako podlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o VAT.

Przedmiotowe wydatki na zakup ulotek (w kwocie 100 zł) przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w lipcu 2019 r., kiedy to zostały poniesione. Z przedstawionego stanu faktycznego wnika, że przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a zatem, stosownie do reguły zwartej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Z kolei za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku tych podatników, stosownie do art. 22 ust. 6b ustawy o PIT, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Nieodpłatne przekazanie ulotek potencjalnym nabywcom nie wiąże się po stronie przedsiębiorcy z powstaniem przychodu podatkowego. Nie wiąże się bowiem z powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego. Także u osób, które otrzymały te ulotki, nie można mówić o powstaniu przychodu. Na przedsiębiorcy nie ciążą zatem w tym zakresie żadne obowiązki płatnika.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). W analizowanej sprawie kwotę podatku naliczonego stanowi kwota 23 zł wynikająca z otrzymanej faktury dokumentującej zakup ulotek. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. To znaczy, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A ponadto odliczeniu nie sprzeciwia się art. 88 ustawy o VAT, który zawiera katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku przedsiębiorcy od nabytych ulotek reklamowych przysługuje mu prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, tj. w kwocie 23 zł.


Pozostało jeszcze 55% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane