Fizjoterapeuta, mimo że jest już od kwietnia 2019 r. wolnym zawodem, nadal nie może opłacać 20-proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wciąż nie pozwalają na to przepisy podatkowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który dotychczas rozliczał się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowany. Obawiał się jednak, że straci prawo do tego, gdy rozszerzy profil swojej działalności o fizjoterapeutkę.
Zdawał sobie sprawę z tego, że zawód fizjoterapeuty nie jest wymieniony wśród wolnych zawodów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d i e oraz art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.). Są tam jedynie: lekarze, dentyści i technicy dentystyczni, weterynarze, felczerzy, położne i pielęgniarki.
Wątpliwości mężczyzny wiązały się jednak z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), która zasadniczo weszła w życie w kwietniu br. Od tej pory fizjoterapia zyskała status wolnego zawodu.
Mężczyzna uważał więc, że powinien mieć prawo do opłacania z tego tytułu 20-proc. ryczałtu, tak jak przedstawiciele innych zawodów medycznych.
Dyrektor KIS nie zgodził się z taką wykładnią. Zwrócił uwagę, że mimo nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i rozszerzenia katalogu wolnych zawodów np. w art. 88 kodeksu spółek handlowych, nie zmieniono definicji w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Ustawodawca celowo więc nie zdecydował się przyznać fizjoterapeutom prawa do opłacania 20-proc. ryczałtu, mimo że jest to teraz wolny zawód – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 czerwca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.200.2019.1.WM