Prowadzenie w szkołach i przedszkolach zajęć z ceramiki jest zwolnione z podatku, jeśli prowadzi je osoba z pedagogicznym wykształceniem – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała absolwentka pedagogiki, która na terenie szkół i przedszkoli organizuje i prowadzi dla dzieci zajęcia z ceramiki. Opłaty pobiera na podstawie umów podpisanych z rodzicami. Spytała, czy obrót z takiej działalności jest zwolniony przedmiotowo z VAT, a tym samym nie wchodzi do limitu zwolnienia podmiotowego, wynoszącego 200 tys. zł.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że podatniczka ma prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Mówi on o usługach prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczonych przez nauczycieli. – Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi, czy jednocześnie większej liczbie osób – zwrócił uwagę dyrektor KIS. Uznał, że podatniczka spełnia przesłankę podmiotową zwolnienia, gdyż jako absolwentkę pedagogiki należy ją uznać za nauczyciela.
W ocenie organu spełniony został także warunek przedmiotowy. Z ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1148) oraz rozporządzeń wykonawczych wynika bowiem, że zajęcia z ceramiki zostały wymienione w programie nauczania w placówkach oświatowych.
Dyrektor KIS wyjaśnił również, że obrót z tytułu prowadzenia zajęć z ceramiki, jako zwolniony z VAT, nie jest uwzględniany w limicie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.104.2019.2.KP