Właściciele nieruchomości doczekali się jednolitych wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. Od 1 lipca gminy muszą je przyjmować w formie elektronicznej.
Obie zmiany to efekt nowelizacji z 9 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244). Dotyczą one nie tylko przedsiębiorców, ale również osób fizycznych, które informują gminę o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Wprawdzie nowelizacja obowiązuje od 1 lipca 2019 r., ale większość osób i firm w pełni skorzysta z nowych wzorów i możliwości przesyłania e-deklaracji lokalnych dopiero od 2020 r.

Jednolite wzory

Wszystkie formularze dotyczące podatków lokalnych mają od 1 lipca swoje ogólnopolskie wzory. Określił je minister finansów na przełomie maja i czerwca w rozporządzeniach dotyczących podatków: od nieruchomości (Dz.U. poz. 1104), rolnego (Dz.U. poz. 1105) oraz w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. poz. 1126).
Zgodnie z przepisem przejściowym, jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca, to deklaracje i informacje powinny były zostać złożone na dotychczasowych zasadach (firmy miały na to czas do 31 stycznia danego roku podatkowego).
W praktyce więc w tym roku nowe przepisy będą dotyczyć jedynie przypadków, gdy po 1 lipca zmieni się właściciel nieruchomości.
Do tej pory każda rada gminy (jest ich w Polsce 2478) ustalała na swoim terenie własne wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne. W efekcie firmy posiadające nieruchomości na terenie całej Polski (np. z branży energetycznej, gazowej) musiały wypełniać różne deklaracje. Było to pracochłonne i wiązało się z kosztami. Od lat firmy domagały się ujednolicenia wzorów.

Można przez internet

Druga rewolucyjna zmiana to możliwość składania deklaracji i informacji na podatki lokalne przez internet. Tu również obowiązują trzy rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji oraz deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podatki: od nieruchomości (z 18 czerwca, Dz.U. poz. 1185), rolny (z 6 czerwca, Dz.U. poz. 1153) i leśny (z 6 czerwca, Dz.U. poz. 1154).
Wynika z nich, że e-deklaracje można składać albo za pomocą systemu ePUAP, albo używając systemów informatycznych gmin (jeśli samorządy wdrożą taki system i udostępnią go mieszkańcom).
E-deklaracje lokalne można podpisać kwalifikowanym e-podpisem lub profilem zaufanym. Do końca czerwca ustawy regulujące zasady opodatkowania nieruchomości również pozwalały na przesyłanie gminom deklaracji i informacji przez internet, ale była to jedynie opcja. W praktyce nieliczne samorządy stwarzały taką możliwość.
Nowe formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
Dla osób fizycznych:
■ IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Załączniki: ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3
■ IR-1 – informacja o gruntach
Załączniki: ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3
■ IL-1 – informacja o lasach
Załączniki: ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3
Dla osób prawnych:
■ DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
Załączniki: ZDN-1, ZDN-2
■ DR-1 – deklaracja na podatek rolny
Załączniki: ZDR-1 i ZDR-2
■ DL-1 – deklaracja na podatek leśny
Załączniki: ZDL-1 i ZDL-2