Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wejdzie ono w życie od początku 2020 r.
Aktualne rozporządzenie obowiązuje od 2003 r. i było w tym czasie wielokrotnie nowelizowane. Na dodatek w styczniu 2019 r. zmieniła się treść art. 24a ust. 7 ustawy o PIT, który jest podstawą prawną do wydania przez ministra finansów przepisów wykonawczych.
Stało się to bezpośrednim powodem przygotowania projektu nowego rozporządzenia. Będzie ono dostosowane do niektórych, niedawnych zmian w prawie.
Reklama
Z nowego rozporządzenia będzie więc wprost wynikać, że podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą prowadzić również przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.
Zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.
Zostanie dodany nowy warunek pozwalający uznać za prawidłową PKPiR prowadzoną elektronicznie. Program komputerowy będzie musiał zapewniać „bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów” oraz umożliwiać „wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi”. Chodzi o to, aby program umożliwiał stworzenie elektronicznej postaci księgi, zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na Biuletynie Informacji Publicznej MF – wynika z uzasadnienia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – w konsultacjach publicznych