Kto sporadycznie dorabia do pensji jako kierownik budowy, nie musi rejestrować firmy. Zapłaci podatek od dochodów z innych źródeł, co nie odbierze mu prawa do odliczenia kosztów – potwierdził dyrektor KIS.
Chodzi o obowiązującą od 30 kwietnia 2018 r. ustawę – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). Pozwoliła ona (art. 5) nie rejestrować działalności gospodarczej podatnikom, którzy nie zarobią w miesiącu więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. wynosi ono 2250 zł). Dodatkowym warunkiem jest, aby w ciągu ostatnich pięciu lat podatnik nie prowadził firmy.
Reklama
Kto spełni te warunki, nie płaci składek ZUS jak przedsiębiorca, a uzyskiwanych przychodów nie zalicza – dla celów podatkowych – do działalności gospodarczej, tylko do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT).
Z takiej możliwości chciał skorzystać mężczyzna, który postanowił dorabiać sobie do pensji, świadcząc sporadycznie usługi jako kierownik budowy. Zapewnił, że spełni wszystkie warunki działalności nierejestrowej.
Chciał się tylko upewnić, czy będzie mógł odliczyć od przychodu koszty zakupu przedmiotów niezbędnych mu do wykonywania czynności kierownika budowy, np. ksiąg budowy. Dodał, że będzie miał na to faktury lub paragony.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził możliwość odliczenia. Zastrzegł jednak, że na etapie postępowania interpretacyjnego nie może badać, czy poniesione wydatki są rzeczywiście niezbędne w prowadzonej działalności (nierejestrowej), a więc mogą pomniejszyć przychód. To może ustalić dopiero ewentualna kontrola.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 czerwca 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.168.2019.2.WS