Wynagrodzenie uzyskane przez osobę poniżej 26. roku życia, od którego nie będzie płacić należności do fiskusa, będzie liczyło się do kryterium przy ustalaniu prawa do zasiłku na dziecko oraz becikowego.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację jednego z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego. Przewiduje on zwolnienie z podatku PIT przychodów osiąganych przez osobę, która nie skończyła 26 lat, z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz umowy zlecenia – do wysokości nieprzekraczającej 85,5 tys. zł w skali roku (w związku z tym, że zmiana ma wejść w życie od 1 sierpnia, to w 2019 r. limit będzie wynosić 35,6 tys. zł).