Wynagrodzenie uzyskane przez osobę poniżej 26. roku życia, od którego nie będzie płacić należności do fiskusa, będzie liczyło się do kryterium przy ustalaniu prawa do zasiłku na dziecko oraz becikowego.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację jednego z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego. Przewiduje on zwolnienie z podatku PIT przychodów osiąganych przez osobę, która nie skończyła 26 lat, z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz umowy zlecenia – do wysokości nieprzekraczającej 85,5 tys. zł w skali roku (w związku z tym, że zmiana ma wejść w życie od 1 sierpnia, to w 2019 r. limit będzie wynosić 35,6 tys. zł).
Przy czym w projekcie zawarta jest też zmiana art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Chodzi o rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, które należy uwzględniać przy przyznawaniu świadczeń na dzieci uzależnionych od spełnienia kryterium. Co do zasady jest bowiem tak, że liczą się do niego dochody opodatkowane, a te, od których nie jest odprowadzana należność do fiskusa tylko wtedy, gdy są wymienione w przepisach ustawy. Obecnie art. 3 pkt. 1 lit c. wymienia 33 takie dochody, a od 1 sierpnia na liście znajdzie się kolejna pozycja, czyli zwolniony z podatku przychód młodego rodzica. To oznacza, że gdy będzie wnioskował o zasiłek na dziecko czy becikowe, to wynagrodzenie z jego pracy będzie traktowane jako dochód.
– Analogicznie będzie w przypadku, gdy taka osoba będzie ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, bo wysokość dochodu przy tej formie wsparcia ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. – mówi Natalia Siekierka, kierownik działu świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Jednocześnie zwraca uwagę, że osiąganie takiego dochodu będzie miało znaczenie nie tylko przy wnioskowaniu o świadczenia na okres zasiłkowy, który będzie się zaczynał w 2020 r., kiedy to do kryterium liczą się zarobki pochodzące z poprzedniego roku kalendarzowego. Również w momencie gdy po 1 sierpnia osoba poniżej 26. roku życia podejmie pracę, będzie to stanowiło dochód uzyskany i może wpłynąć na prawo do pobierania bieżących świadczeń, tak samo jak gdyby dotyczyło to starszego rodzica rozpoczynającego zatrudnienie.
Co istotne, wysokość dochodu zwolnionego z PIT będzie trzeba wykazywać w oświadczeniu, bo projekt nie przewiduje, że gmina będzie mogła samodzielnie ustalać, ile wynosi, tak jak ma to miejsce w stosunku do osób otrzymujących wynagrodzenie opodatkowane.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy