Nie kończą się spory podatników z fiskusem o stosowanie 50-proc. kosztów do honorarium pracowników z tytułu pracy twórczej.
Do problemów tych miał się ustosunkować minister finansów w interpretacji ogólnej. W styczniu br. został nawet opublikowany projekt interpretacji ogólnej, ale na tym stanęło.
Podatnicy twierdzą, że wysokość honorarium, na potrzeby stosowania podwyższonych kosztów, można ustalać z dołu, na podstawie m.in. szczegółowych rejestrów czasu pracy twórczej. Organy podatkowe wymagają natomiast, aby określać je kwotowo, z góry.