Tymczasowy zarządca spadkowego mienia nie wpłaca zaliczek na PIT od dochodów pozyskiwanych w imieniu przyszłych spadkobierców – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który na podstawie postanowienia sądu wydanego w trybie art. 636 kodeksu postępowania cywilnego został tymczasowym zarządcą przedsiębiorstwa w spadku. Do majątku firmy należała m.in. wynajmowana nieruchomość.
Zarządca miał za zadanie m.in. uzyskać od najemców zaległe czynsze i pieniądze z tego tytułu zaczęły wpływać na jego konto.
Reklama
Uważał, że nie ma obowiązku wpłacać zaliczek na PIT od tych pieniędzy, bo takie obowiązki miałby jedynie spadkobierca. Tymczasem do momentu zakończenia postępowania spadkowego nie jest przesądzone, kto nim będzie.
Dodatkowo powołał się na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2016 r. (nr IPPB1/4511-952/16-2/ES).
Dyrektor KIS potwierdził aktualność tej wykładni. Wyjaśnił, że w tej sprawie nie ma jeszcze podatnika. Tak więc do momentu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, tymczasowy zarządca schedy nie opłaca zaliczek na PIT, mimo że jest stroną wszelkich czynności i pobiera czynsz na własny rachunek bankowy.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 maja 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.126.2019.2.BO