Orzeczenie unijnego trybunału wywołało skrajne emocje – od przerażenia po próby bagatelizowania jego skutków. Eksperci wskazują, że modele funkcjonowania kart są różne.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że resort finansów analizuje skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 maja 2019 r. (sygn. C-235/18, w sprawie Vega International) i nie wyklucza wydania interpretacji ogólnej. Oczekują tego firmy emitujące karty oraz klienci, którzy z nich korzystają.

Kogo dotyczy…