Na najnowszym orzeczeniu unijnego trybunału mogą zyskać także inne branże: informatyczna, medyczna, doradcza, serwisowa, architektoniczna, a nawet sprzątająca. Ale nie muszą.
Ostatecznie zadecydują o tym sądy administracyjne. Pierwszy wyrok sądowy w tej sprawie już zapadł i… nie jest korzystny dla podatnika.
Orzeczenie WSA w Warszawie z 9 maja br. (sygn. akt III SA/Wa 2691/18) pokazuje, że zastosowanie wyroku TSUE z 2 maja br. w sprawie Budimex (sygn. akt C-224/18) w innych branżach nie musi być wcale oczywiste.