Firmy zajmujące się organizacją gier hazardowych mają nieco więcej czasu na poinformowanie fikusa o swojej działalności. Formularz IGH-1 dotyczący funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych należy złożyć do 23 kwietnia.
IGH-1 / GazetaPrawna.pl

Co do zasady, „informację dotyczącą funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych”, za I kwartał bieżącego roku należy składać do 21 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym. Termin ten, ze względu na świąteczne dni wolne od pracy, został przesunięty na 23 kwietnia.

Podatnicy muszą wskazać w formularzu swoje całościowe przychody z działalności, przychody z tytułu gier hazardowych, poniesione koszty, sumę kwot wygranych uczestników gier i kwotę podatku.

Kto składa formularz IGH-1?

Jak czytamy w ustawie o grach hazardowych, chodzi o podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych. A zatem organizatorów gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gier odpowiadającym zasadom gier na automatach, zakładów wzajemnych, gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, loterii audioteksowych, gry bingo pieniężne, loterii fantowych czy gry bingo fantowe.

Kto nie musi informować fiskusa o działalności?

Formularz IGH-1 nie obejmuje firm, które urządzają loterie promocyjne. Zwolnione z tego obowiązku są także podmioty, które mimo pozwolenia na urządzanie gier hazardowych, w danym okresie nie uzyskały przychodów z tego tytułu.

Jak przesłać informację IGH-1?

W większości przypadków, informacja ta trafia do urzędu skarbowego. Jedynie podmioty organizujące zakłady wzajemne składają formularz do Ministerstwa Finansów. Podobnie jak inne deklaracje, informację IGH-1 można przekazać skarbówce zarówno przez internet, jak i tradycyjnie- w formie papierowej. Co istotne, formularz złożony elektronicznie powinien być opatrzony podpisem elektronicznym.