Osoba na rencie inwalidzkiej może odliczyć zakup laptopa za 1599 zł. Od dochodu można też odjąć wydatek na zakup telefonu z aplikacją do walki z cukrzycą. Podobnie – koszt psychoterapii, bo jak potwierdził dyrektor KIS, jest to zabieg rehabilitacyjny.
O odliczenie wydatku na zakup telefonu dostosowanego do wymogów aplikacji ułatwiającej leczenie spytała mama chłopca chorego na cukrzycę. Wyjaśniła, że urządzenie przesyła rodzicom informację o poziomie glukozy ich dziecka, co umożliwia szybką reakcję na zmiany stężenia glukozy i ogranicza ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych. Telefon z aplikacją pozwala zmierzyć poziom cukru we krwi bez konieczności nakłuwania skóry, archiwizuje dane o poziomie glukozy i ma wiele innych funkcji przydatnych w leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że koszt zakupu takiego telefonu można odliczyć w zeznaniu rocznym, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przyznał, że dzięki rozwojowi nauki i techniki takie urządzenia jak np. telefon, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. A zainstalowanie aplikacji wskazuje na indywidualny charakter takiego wydatku, związany z niepełnosprawnością. Na dodatek do stosowania z aplikacją zalecane są wybrane telefony z systemami operacyjnymi, które zostały poddane odpowiednim testom. To również oznacza, że posiadają one cechy indywidualnego sprzętu do rehabilitacji – potwierdził dyrektor KIS.
W innej interpretacji zgodził się na odliczenie wydatków na psychoterapię. Chodziło o osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z symbolem choroby psychicznej. Podatniczka, wcześniej hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym, miała po zakończeniu leczenia zaleconą dalszą, kilkuletnią psychoterapię. Oczekiwanie na tego rodzaju usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest długotrwałe, zdecydowała się więc na prywatny gabinet.
Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki na taką terapię również można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zwrócił uwagę na to, że ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęć „zabieg” i „rehabilitacja”. Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych” (PWN, Warszawa 1991 r.) oraz „Encyklopedią” PWN zabieg stanowi interwencję mającą na celu wywołanie określonego skutku, zwykle będącą środkiem zaradczym przeciwdziałającym czemuś (np. skutkom choroby). Natomiast rehabilitacja to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych.
Dyrektor KIS uznał, że zabiegi psychoterapii indywidualnej spełniają warunki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Przypomniał tylko, że należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków.
W kolejnej interpretacji dyrektor KIS potwierdził także, że osoba na rencie inwalidzkiej może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT zakup komputera, który ma pomóc w usprawnieniu funkcji ruchowych. O taką możliwość spytał mężczyzna, który zachorował na sepsę. W efekcie tego doznał uszkodzenia mózgu, część ciała została sparaliżowana. Mężczyzna cierpi też na powikłania wymagające leczenia i rehabilitacji. Lekarz neurolog zalecił mu zakup laptopa ze specjalnymi aplikacjami, które pomagają usprawnić funkcje ruchowe. Mężczyzna wyłożył na ten cel z własnych pieniędzy prawie 1600 zł. W komputerze zostały zainstalowane niezbędne aplikacje wspomagające rehabilitację, a także ułatwiające mu życie (np. kontakt z urzędami). Podatnik nie był jednak pewny, czy może odliczyć taki wydatek od PIT.
Dyrektor KIS potwierdził, że takie prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że skoro komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie jest dostosowany do niepełnosprawności podatnika i ułatwi mu wykonywanie podstawowych czynności życiowych, to jego zakup jest objęty ulgą rehabilitacyjną. Można go odliczyć od dochodu w pełnej kwocie.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 12 marca 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.49.2019.1.MP) z 4 marca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.586.2018.1.AK), z 22 marca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-2.4011.57.2019.2.MKA).