Po obniżce ceny samochodu sprowadzanego z zagranicy importer nie odzyska nadpłaconego podatku akcyzowego, mimo otrzymania faktury korygującej – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Po obniżce ceny samochodu sprowadzanego z zagranicy importer nie odzyska nadpłaconego podatku akcyzowego, mimo otrzymania faktury korygującej – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Pytanie zadała spółka handlująca autami, które kupowała od zagranicznej firmy. Od każdego z nich płaciła akcyzę według odpowiedniej stawki (18,6 proc. lub 3,1 proc. w zależności od pojemności silnika). Zdarzały się sytuacje, w których wskutek błędów sprzedawcy cena była zawyżona i trzeba było skorygować fakturę.
Spółka będąca nabywcą liczyła na to, że odzyska wówczas nadpłaconą przez siebie daninę. Wskazywała, że zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, jego wysokość zależy od kwoty należnej sprzedawcy, a nigdzie w tym przepisie nie ma zastrzeżenia, że musi to być cena ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego. Spółka uważała zatem, że po ewentualnej korekcie powinna mieć prawo do odzyskania nadpłaconej daniny, zgodnie z art. 107 ustawy o podatku akcyzowym.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę, że w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy nie bez przyczyny mowa jest o „kwocie, którą podatnik jest zobowiązany zapłacić za samochód osobowy”. Skoro ustawodawca użył czasu teraźniejszego, to uznał, że podstawa opodatkowania akcyzą zagranicznego auta nie może być zmieniana po ewentualnych rabatach czy obniżkach cen – podkreślił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 marca 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.29.2019.1.JS