Nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VDEK) zastąpi składane obecnie JPK_VAT i deklaracje podatkowe od stycznia 2020 r. Nie zostanie więc dotrzymany pierwotnie zakładany termin, tj. lipiec 2019 r., co potwierdziły nasze źródła w Ministerstwie Finansów.
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej, który zakłada tę zmianę, jest po konsultacjach publicznych i dziś powinien trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zgodnie z nim podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK_VAT i deklaracji podatkowych (ani miesięcznych, ani kwartalnych). Zastąpi je nowa rozbudowana struktura pliku kontrolnego (roboczo nazwana JPK_VDEK). Znajdą się w niej dane z ewidencji, deklaracji VAT oraz dodatkowe informacje, które posłużą fiskusowi do lepszej analizy ryzyka podatkowego. Zniknąć ma również informacja podsumowująca w obrocie krajowym (VAT-27).
Reklama
JPK_VDEK będzie składany miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku nowego JPK nie będzie potrzeby dołączania załączników, m.in. VAT-ZZ (wniosek o zwrot daniny), VAT-ZD (zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania), VAT-ZT (wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu daniny). Zostaną one zastąpione polami wyboru w pliku elektronicznym. Ewentualna korekta nowego pliku w jego części ewidencyjnej (np. pomyłka w NIP kontrahenta) nie powinna wpływać na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. Najpoważniejsze pomyłki nie pozostaną jednak zupełnie bez konsekwencji. Po ich wykryciu naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do skorygowania pliku w ciągu 14 dni. Inaczej będzie mógł nałożyć mandat w wysokości 500 zł.
O zasadach, według których fiskus będzie karał za błędy w JPK, szczegółowo opowiadał Zbigniew Makowski, wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów w wywiadzie zamieszczonym w DGP 21/2019 „Nie będziemy karać za każdą pomyłkę w JPK”.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i ordynacji podatkowej: po konsultacjach publicznych