INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów nie zamierza nowelizować ustawy o VAT w kierunku zaliczenia usług targowych do usług reklamy. Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1094) poinformował, że kwestia niejednolitego traktowania usług targowych dla celów opodatkowania podatkiem od wartości dodanej została dostrzeżona w Unii Europejskiej.

W rezultacie 12 lutego 2008 r. wydana została Dyrektywa Rady 2008/8/WE zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w zakresie miejsca świadczenia usług. MF podkreśliło, że nowe przepisy dyrektywy jednoznacznie określają, że miejscem świadczenia takich usług, jak organizowanie targów i wystaw, jest miejsce, w którym ta działalność jest wykonywana. Nie daje to możliwości uznania tych usług jako usług reklamowych. MF poinformowało ponadto, że takie rozwiązanie przewiduje również projekt nowelizacji ustawy o VAT przygotowany w resorcie.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie zwierają szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania usług organizowania targów i wystaw. Istotne znaczenie dla opodatkowania takich usług ma zatem obecnie zdefiniowanie rodzaju wykonywanych czynności oraz prawidłowe określenie miejsca ich świadczenia. W ocenie resortu, w przypadku świadczenia kompleksowych usług organizowania targów i wystaw, które jako usługę główną obejmują wynajem powierzchni wystawienniczej, usługi takie powinny być traktowane jako usługi związane z nieruchomościami. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.