Kto zapłaci PIT od świadczenia zasądzonego mu prawomocnym wyrokiem, może mieć potem problem z odzyskaniem daniny, gdyby okazało się, że musi je jednak zwrócić.
Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy prawomocny wyrok zostanie uchylony przez Sąd Najwyższy.
Wówczas – jak orzekł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny – nie mają zastosowania przepisy o nadpłacie.