Zakład komunalny nie kupi węgla do gminnych kotłowni bez podatku. Nie może być bowiem traktowany jako organ administracji publicznej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Zakład komunalny uważał, że mógłby skorzystać ze zwolnienia od daniny na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
Przepis przyznaje preferencję dla produktów węglowych, które do celów opałowych wykorzysta organ administracji publicznej. Zakład zauważył, że zgodnie z obowiązującą od października 2016 r. ustawą centralizacyjną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) rozlicza się z VAT wspólnie z gminą.
Wszystkie umowy (także te dotyczące zakupu węgla) są więc zawierane w imieniu gminy, z podaniem jej adresu, NIP itp. Tym samym należałoby uznać, że zakład komunalny działa jako organ administracji publicznej (gmina) i powinien kupić węgiel bez akcyzy – podsumował.
Reklama
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Zwrócił uwagę, że ustawa centralizacyjna nie ma zastosowania w rozliczeniach akcyzowych, a więc zakład budżetowy nie będzie mógł być traktowany jako „organ administracji publicznej”. Węgiel do gminnych kotłowni musi więc kupić z naliczonym podatkiem.
Interpretacja
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2019 r., nr 0111-KDIB3-3.4013.270.2018.1.PJ