statystyki

Jak rozliczyć przychód z odpłatnych świadczeń wspólnika w spółce cywilnej

01.03.2019, 19:00; Aktualizacja: 01.03.2019, 20:28
Czy rzeczywiście płatnik powinien przekazać ubezpieczonemu składki, które zwrócił ZUS?

Czy rzeczywiście płatnik powinien przekazać ubezpieczonemu składki, które zwrócił ZUS?źródło: ShutterStock

Spółka cywilna działająca w branży budowlanej została założona w Kołobrzegu. Jeden ze wspólników prowadził tylko sprawy spółki, a drugi w okresie od maja do października 2018 r. wykonywał pracę na jej rzecz na podstawie umowy o pracę jako inspektor budowlany za wynagrodzeniem 4000 zł.

Sąd w wyroku uznał jednak, że sama umowa o pracę wspólnika była pozorna z powodu braku stosunku podległości wobec pracodawcy, ale nie podważył faktu, że wspólnik rzeczywiście pracował. Wobec tego ZUS zwrócił spółce całość składek ubezpieczeniowych, a następnie spółka przekazała wspólnikowi część składek finansowanych przez niego. Czy zwrócone składki ubezpieczeniowe stanowią jego przychód i czy wynagrodzenie za pracę wspólnika uznaną za pozorną można uznać jako odpłatne świadczenie wspólnika na rzecz spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na innych zasadach niż umowa o pracę?

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej uregulowane są w kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 860 par. 1 k.c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Zatem wspólnik sprawy spółki prowadzi nieodpłatnie, ale sama spółka może zatrudniać pracowników. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1808/2009, zgodnie z którym: „Prowadzenie spraw spółki stosownie do art. 865 par. 1 k.c. jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego ze wspólników. (…) nie budzi wątpliwości, że skoro prowadzenie spraw spółki jest obowiązkiem wspólnika, to nie może on żądać za te czynności wynagrodzenia, gdyż osobiste świadczenie pracy wiążące się z prowadzeniem lub reprezentowaniem spółki wynika z istoty członkostwa w spółce cywilnej”. Z kolei Sąd Okręgowy w Kaliszu, w wyroku z 27 lutego 2014 r., sygn. akt V Pa 70/13, powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego, stwierdził, że mimo braku osobowości prawnej spółka cywilna może być pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p., jednak za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie jej wspólnicy.

Podobne uregulowanie znajdziemy w art. 8 ordynacji podatkowej, gdzie płatnikiem podatku jest m.in. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i do wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Wobec tego należy wnioskować, że prowadzenie spraw spółki cywilnej i praca wspólnika na rzecz tej spółki to zupełnie coś innego. Ponadto spółka cywilna jako pracodawca jest jednocześnie płatnikiem podatku i płatnikiem składek ZUS, z tym że dla wspólnika spółka nie jest pracodawcą.


Pozostało 66% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane