Jeśli niepełnosprawne dziecko jest na utrzymaniu obojga rodziców, to każdy z nich może odliczać wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w ramach własnego limitu – wyjaśnił dyrektor KIS.
Pytanie zadała matka niepełnosprawnego dorosłego dziecka, będącego na utrzymaniu rodziców. Podatniczka i jej mąż używają na zmianę wspólnego samochodu osobowego na potrzeby związane z niepełnosprawnością córki. Wożą ją do lekarza, na uczelnię, rehabilitację. Córka jest niepełnosprawna od urodzenia i nie ma żadnych dochodów poza rentą socjalną.
Kobieta spytała, czy ona i mąż mogą odrębnie korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, każde w ramach swojego limitu 2280 zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionych przez siebie wydatków. Ponieważ ulga związana z używaniem samochodu osobowego ograniczona jest limitem kwotowym, to każdemu z rodziców przysługuje odrębny (własny) limit.
Dyrektor KIS zwrócił też uwagę, że do wydatków dotyczących eksploatacji samochodu osobowego mieszczących się w uldze zalicza się nie tylko koszty samego przejazdu (paliwa), ale i utrzymania auta, takie jak wydatki na przegląd techniczny, naprawy, zakup części, obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podkreślił, że określona w ustawie o PIT kwota 2280 zł jest maksymalną, ale nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego. Podatnik musi natomiast przedstawić na żądanie organów podatkowych dowody niezbędne do ustalenia prawa do tego odliczenia.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 lutego 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.596.2018.2.EC