Jeżeli za życia spadkodawcy nie została mu doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku od spadków i darowizn, to spadkobierca nie musi go płacić – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja dotyczyła kobiety, której matka nie zapłaciła przed śmiercią podatku od otrzymanej w spadku nieruchomości (II grupa podatkowa). Podatniczka odziedziczyła to mieszkanie. Wyjaśniła, że matka nie dopełniła żadnych formalności koniecznych do rozliczenia z fiskusem, w szczególności nie złożyła zeznania SD-3. Obawiała się, że będzie musiała uregulować z odsetkami podatek nieuiszczony przez matkę.
Spytała dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy może liczyć na ulgę w spłacie takiej zaległości oraz czy urząd skarbowy naliczy ją sam, czy też powinna złożyć zeznanie za matkę.