Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejne konsultacje w sprawie znowelizowanych przepisów ordynacji podatkowej.
Tym razem chodzi o zmienioną od 1 stycznia 2019 r. klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania (tzw. generalną) oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które przy okazji decyzji „klauzulowej” nakłada fiskus. Zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach powinni do 3 marca przesłać zgłoszenie na adres: klauzula.konsultacje@mf.gov.pl lub zwykłą pocztą na adres sekretariatu Departamentu Systemu Podatkowego MF (ul. Świętokrzyska 12, Warszawa).
Resort chce przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie konsultacyjne i zakończyć rozmowy do końca marca br.
Reklama
Opinie i uwagi będą uwzględnione w pracach nad objaśnieniami podatkowymi, które minister planuje wydać w niedalekiej przyszłości. Podatnicy dowiedzą się z nich, jakie „cechy działań lub ich kombinacje” fiskus uznawać ma za podejrzane.
Obecnie fiskus może sięgać po klauzulę generalną zawsze, gdy korzyść podatkowa jest „głównym lub jednym z głównych celów” danej czynności. Wcześniej, przed 2019 r., mógł kwestionować transakcje, gdy były one dokonane „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”.
Nie ma już limitu „korzyści podatkowej”. Do końca 2018 r. wynosił on 100 tys. zł.
Klauzula ma zastosowanie także wobec płatników, a nie – jak wcześniej – tylko podatników.
Gdy fiskus wykryje agresywną optymalizację i wyda decyzję „klauzulową”, może nałożyć 10-proc. lub 40-proc. zobowiązanie podatkowe.