359.7 mld złotych - to wpływy podatkowe, które w tym roku, zgodnie z prognozą zasilą budżet państwa. Dla porównania w ubiegłym roku były one mniejsze o prawie 28 mld złotych. Taki wzrost to z jednej strony efekt wprowadzenia kolejnych narządzi uszczelniających system podatkowy, z drugiej zaś odpowiedź na rosnące potrzeby wydatków państwa. To głównie dochody podatkowe sfinansują nowe programy socjalne.
ikona lupy />
Dochody podatkowe budżetu państwa (źródło: uzasadnienie do ustawy budżetowej na 2019 rok) / GazetaPrawna.pl

Podpisany przez prezydenta dokument to wraz z załącznikami prawie 600 stron. Tak wygląda ustawa budżetowa na 2019 rok. Zgodnie z założeniami, całkowite dochody budżetu mają wynieść 387,7 mld zł. Na tę sumę złoży się m.in. 179 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT i 64, 3 mld zł z PIT. Jak zaznacza resort finansów, od 2015 r. dochody podatkowe wzrosły o 100 mld zł, wówczas ukształtowały się one na poziomie 260 mld zł. Co sprawia, że budżet państwa z roku na rok jest bogatszy?

Odpowiedzią są nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale także zmiany w prawie podatkowym. Chodzi zarówno o już istniejące mechanizmy uszczelniające system, jak i nowe rozwiązania wprowadzone po to, by walczyć z wyłudzaniem podatków. Nie ulega wątpliwości, że największą rolę w kształtowaniu budżetu odgrywają wpływy z podatku od towarów i usług. W trosce o to, by VAT nie trafiał do kieszeni oszustów, skarbówka przygląda się wszelkim transakcjom. Ułatwia jej to m.in. mechanizm podzielonej płatności, jak i już obowiązujący system tzw. STIR, dzięki któremu można zablokować „podejrzane” rachunki bankowe.

Co istotne, najprawdopodobniej już od 1 marca przedsiębiorcy działający w branżach najbardziej narażonych na wyłudzenia VAT będą musieli stosować mechanizm podzielonej płatności. Komisja Europejska zgodziła się bowiem na objęcie m.in. branży budowlanej obowiązkowym systemem split payment. Jak dotąd podatnicy VAT mieli wybór: tradycyjna płatność i rozliczenie podatku, albo podział płatności. Polega on na tym, że część zapłaty odpowiadająca kwocie netto trafia na konto przedsiębiorcy, zaś sam podatek trafia na specjalnie utworzony przez bank rachunek VAT. Dzięki takiemu podziałowi transakcji, skarbówka zapewnia sobie jej transparentność ograniczając tym samym skalę oszustw. W podobnym celu w 2018 roku wdrożono system STIR. Wystarczy bowiem samo podejrzenie, że przedsiębiorca może wykorzystać bank lub SKOK do wyłudzenia podatku, by zablokować konto bankowe firmy. Dodatkowe wpływy z podatków ma przynieść obowiązujący od 2019 roku obowiązek raportowania schematów podatkowych. Jego wprowadzenie ma na celu ukrócenie tzw. agresywnej optymalizacji i unikania opłacania należności względem państwa.

Wraz z wpływami podatkowymi rosną wydatki budżetu państwa. W dużej mierze dzięki dochodom podatkowym sfinansowany zostanie m.in. program 500 plus, projekt „dobry start” czy tzw. emerytury matczyne. W budżecie zabezpieczono również środki na podwyżki dla urzędników i nauczycieli. Zgodnie z ustawą budżetową, wydatki oszacowano na kwotę 416,2 mld zł.