Powiązania kapitałowe między sprzedającym i kupującym nie mają wpływu na to, czy dochodzi do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też nie – orzekł NSA.
Fiskus wbrew orzecznictwu uznał, że ma to znaczenie i próbował podważyć wydaną wcześniej interpretację. Chodziło o spółkę, która przed zakupem nieruchomości zwróciła się o wykładnię przepisów prawa podatkowego. Chciała wiedzieć, czy planowana transakcja będzie nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) opodatkowanym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też będzie to zakup nieruchomości objęty VAT.
We wniosku o interpretację opisała całą transakcję: co zamierza kupić i na jakich warunkach. Podała, że obecny właściciel nieruchomości ma podpisane umowy najmu, które sama przejmie po zakupie. Dodała również, że nie dojdzie do przejęcia pracowników.
Spółka uważała, że transakcja będzie objęta VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, powołała się na orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny. Z wydanej interpretacji dyrektor izby skarbowej przyznał podatnikowi rację, że opisana transakcja nie będzie nabyciem ZCP i w związku z tym trzeba ją rozliczyć na gruncie VAT. Spółka po nabyciu nieruchomości odliczyła podatek naliczony. Problemy zaczęły się, gdy została skontrolowana przez skarbówkę. Fiskus stwierdził, że interpretacja, która posiada spółka, nie daje jej ochrony, bo podany we wniosku stan faktyczny odbiega od tego, który ma miejsce w rzeczywistości. Po pierwsze, spółka nie wskazała, że łączą ją ze zbywcą powiązania kapitałowe. Po drugie, okazało się, że przejęte umowy najmu są kluczowe dla prowadzenia działalności (chodziło o galerię handlową, która funkcjonowała pod tą samą nazwą). Po trzecie, spółka podała, że w wyniku transakcji nie dojdzie do przejęcia pracowników, tymczasem te same osoby – niebędące pracownikami sprzedającego – miały się jednak zajmować prowadzeniem spraw nabywcy.
Z fiskusem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. On również uznał, że stan faktyczny podany we wniosku o interpretację i ten, który zastali kontrolujący, różnią się między sobą znacznie.
Innego zdania był natomiast NSA. Sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że ani powiązania kapitałowe, ani to, co wydarzyło się po zakupie nie mogą mieć wpływu na ocenę, czy to ZCP. Podkreślił, że interpretacja to nie tylko papier, ale pełni przede wszystkim funkcję ochronną.
– Działania organów po wydaniu interpretacji nie mogą być ukierunkowane na to, żeby ją podważyć – powiedział sędzia. Dodał, że w trakcie trwania sporu minister finansów wydał objaśnienia z 11 grudnia 2018 r. Wynika z nich, że zasadniczo dostawa nieruchomości komercyjnych powinna być opodatkowana VAT. Sędzia zwrócił też uwagę, że podany w objaśnieniach przykład jest identyczny jak spornej sprawie, a wynika z nich, że nie jest to ZCP.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 293/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia