Fundacja, która przekazała swój numer rachunku fiskusowi po terminie, pozbawiła się tym samym prawa do 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła fundacji, która w 2016 r. odzyskała stracony uprzednio status organizacji pożytku publicznego (OPP). W związku z tym zabiegała o pieniądze z 1 proc. PIT, ale numer rachunku bankowego, na który fiskus miał przelewać jej środki przekazywane przez podatników, wskazała dopiero w lipcu 2016 r. Termin upłynął 30 czerwca. W związku z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił jej przekazania pieniędzy z 1 proc. podatku (chodziło o ponad 17 tys. zł).
Fundacja się z tym nie zgadzała. Uważała, że w ogóle nie musiała zgłaszać fiskusowi swojego numeru rachunku bankowego, bo zrobiła to już wcześniej, gdy pierwszy raz korzystała ze statusu organizacji pożytku publicznego. Numer ten się nie zmienił, więc fundacja uważała, że nie musiała o nim ponownie informować.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro przez ponad 3 lata fundacja nie miała statusu OPP, to po jego odzyskaniu powinna zgłosić numer rachunku bankowego najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Skoro się spóźniła, to tym samym utraciła prawo do otrzymania środków z 1 proc. podatku od podatników, którzy wskazali ją w swoim zeznaniu rocznym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie był tego samego zdania. Sędzia Matylda Arnold-Rogiewicz wyjaśniła, że organ nie mógł zakładać, iż wcześniej podany numer rachunku bankowego jest wciąż aktualny. Skoro status fundacji jako organizacji pożytku publicznego ustał na pewien czas, to po ponownym jego uzyskaniu miała ona obowiązek na nowo zgłosić numer konta. – To jeden z warunków formalnych uzyskania środków z 1 proc. PIT przez OPP – podkreśliła sędzia.
W efekcie ponad 17 tys. zł stało się dochodem budżetu państwa. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 2633/15).
Wyrok WSA jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 833/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia