Pracownicy, którzy dostają z funduszu socjalnego dofinansowanie do wycieczek turystycznych zorganizowanych przez biuro podróży, nie mają przychodu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę, która swoim obecnym i emerytowanym pracownikom zorganizowała i dofinansowała wycieczki. Ich organizatorem było biuro turystyczne. Argumentowała, że imprezy miały charakter integracyjny i miały pozytywnie wpłynąć na wzajemne relacje pracowników oraz efektywność pracy.
W wyjazdach mogły dobrowolnie uczestniczyć chętne osoby, uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wnosiły one część opłaty, a resztę finansował pracodawca ze środków ZFŚS, zgodnie z regulaminem tego funduszu obowiązującym w firmie.
Spółka potraktowała dofinansowanie do wycieczki jako nieodpłatne świadczenie i potrąciła od niego zaliczkę na PIT. Uznała też, że powinno być ono zwolnione z podatku jedynie do wysokości 1 tys. zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS to zakwestionował. Stwierdził, w opisanej sytuacji udział obecnych i byłych pracowników w wycieczkach nie prowadzi do powstania u nich przychodu. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).
Zdaniem dyrektora KIS udział w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, dofinansowanych z ZFŚS, które miały na celu integrację pracowników (co pozytywnie wpłynęło na wzajemne relacje i efektywność pracy), nie stanowi żadnego przysporzenia majątkowego. W efekcie taka dopłata nie spowoduje powstania przychodu ani u pracowników (ze stosunku pracy – art. 12 ust. 1 ustawy o PIT), ani u emerytów (z innych źródeł – art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). Na spółce nie ciążyły zatem obowiązki płatnika – stwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że nie ma tu także zastosowania limitowane zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.611.2018.1.ID