Urzędnicy skarbówki wyręczą podatników w wypełnianiu niektórych zeznań podatkowych. Przygotowaną przez KAS deklarację można będzie zaakceptować lub nanieść poprawki. Można będzie także ograniczyć tegoroczny obowiązek podatkowy do minimum i nie weryfikować przygotowanego przez urzędników formularza. Zostanie to bowiem potraktowane jako akceptacja zeznania.

To duża zmiana m.in. dla podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, która Ministerstwo Finansów przygotowało w ramach usługi „Twój e-PIT”. Podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć podatek. Krajowa Administracja Skarbowa za pośrednictwem portalu podatkowego udostępni mu PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej.

Co zrobić z przygotowanym przez skarbówkę PIT-em?

Podatnik będzie miał wgląd do swojego zeznania za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Urzędnicy udostępnią zeznanie w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia br. Jeśli podatnik w poprzednich rozliczeniach udostępniał dane kontaktowe, KAS poinformuje go o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

Wówczas podatnik będzie mógł zaakceptować PIT, wprowadzić w nim zmiany dot. np. preferencji podatkowych czy przekazania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się ze skarbówką na własną rękę. Nadal możliwe jest złożenie zeznania w formie papierowej w urzędzie skarbowym lub przesłanie go drogą elektroniczną. Jeżeli podatnik nie zrobi nic - z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

KAS wypełni PIT na podstawie informacji od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

W 2020 roku usługa „Twój e-PIT” obejmie kolejne formularze. W rozliczeniu za 2019 rok z uproszczeń skorzystają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.