Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej wykazali za 2017 r. o ponad 5,5 mld zł więcej podatku niż rok wcześniej, a korzystający z liniowej stawki 3,3 mld zł więcej – wynika z danych MF.

Z opublikowanej informacji wynika, że przedsiębiorców rozliczających się liniowo (według stawki 19 proc.) było 572,4 tys. To prawie 38,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Przybyło też podatników rozliczających się według skali (18 i 32 proc.). Było ich 25,3 mln, czyli 200 tys. więcej niż rok wcześniej.

Podatnicy liniowi wykazali o jedną szóstą więcej należnego PIT niż rok wcześniej (w sumie 24 mld zł), a rozliczający się według skali – o prawie 9 proc. więcej (62,5 mld zł).

Wykorzystane ulgi...

Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się za 2017 r. niespełna 9 mln podatników. To ok. 150 tys. mniej niż w rozliczeniu za 2016 r.

Mniej podatników rozliczyło się też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko – w sumie skorzystało z tej preferencji 538 tys. podatników, tj. o ok. 20 tys. mniej niż rok wcześniej.

Jak co roku największą popularnością cieszyły się odliczenia na cele rehabilitacyjne. Z tej ulgi skorzystało za 2017 r. ok. 1,2 mln osób (112 tys. więcej niż rok wcześniej). Odliczyli oni wydatki na ponad 2,9 mld zł (średnio 2434 zł na podatnika). To o ok. 430 mln więcej niż rok wcześniej.

Mniej podatników rozliczyło się wspólnie z małżonkiem bądź razem z dzieckiem

Tak duży wzrost może wynikać ze zmian, które – choć wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. – objęły też rozliczenia PIT za 2017 r. Chodzi głównie o odliczenia dotyczące samochodu osobowego (do 2280 zł). Nie trzeba już bowiem wykazywać, że przejazdy były związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne niepełnosprawnego. Obecnie liczy się każdy przejazd, również do sklepu bądź do pracy.

Większą popularnością cieszyła się też możliwość potrącenia od dochodu darowizn dla organizacji pożytku publicznego. Skorzystało z niej prawie 170 tys. osób (ok. 22 tys. więcej niż rok wcześniej), odejmując prawie 148 mln zł (tj. 34 mln zł więcej).

Ponad 145 tys. osób wykazało darowizny na cele kultu religijnego, odliczając w ten sposób ponad 164 mln zł.

Prawie 146 tys. podatników skorzystało z ulgi na krew, odejmując ponad 31 mln zł (średnio 213 zł).

Po ulgę na internet (przysługującą na 2 lata i przewidzianą już tylko dla osób, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały) sięgnęło ok. 260 tys. osób. Odjęły z tego tytułu ok. 138 mln zł.

...i odliczenia

Podatnicy PIT mogą też korzystać z odliczeń od podatku. W rozliczeniu za 2017 r. były to głównie składki na ubezpieczenie zdrowotne (56,2 mld zł).

Z ulgi na dzieci skorzystało niespełna 4,5 mln podatników, odejmując prawie 6,9 mld zł (przeciętnie 1537 zł na jednego podatnika i 1078 zł na jedno dziecko). W tej kwocie ponad 1,3 mld zł stanowił zwrot podatku dla osób, które wykazały na tyle niski dochód, a tym samym i podatek, że nie miałyby od czego odliczyć ulgi (w takiej sytuacji zwrot przysługuje do wysokości zapłaconych składek ZUS). Takich osób było niespełna 1,3 mln.

Niezależnie od odliczanych od dochodu darowizn na organizacje pożytku publicznego, przekazywali też na te organizacje 1 proc. swojego PIT. W 2016 r. zrobiło tak 14,1 mln osób, przekazując w sumie ponad 761 mln zł.