Darowizna od biologicznego rodzica jest opodatkowana, jeśli dziecko zostało potem przysposobione przez inną osobę – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Darowizna od biologicznego rodzica jest opodatkowana, jeśli dziecko zostało potem przysposobione przez inną osobę – wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji.
Chodziło o 24-letnią kobietę adoptowaną, gdy była dzieckiem, przez małżonka matki. Biologiczny ojciec zamierzał podarować dorosłej córce 250 tys. zł. Zasadniczo prezenty między członkami najbliższej rodziny są zwolnione z podatku pod warunkiem ich zgłoszenia w ciągu pół roku w urzędzie skarbowym (art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.).
Młoda kobieta zdawała sobie sprawę z tego, że w wyniku jej adopcji przez partnera matki jej biologiczny ojciec nie znajduje się już w obrębie I grupy podatkowej. Uważała jednak, że z uwagi łączącą ich silną więź emocjonalną powinien być nadal traktowany jako jej najbliższy krewny. Przekazana przez niego darowizna powinna być więc zwolniona z podatku.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że skutkiem przysposobienia dziecka jest utrata władzy rodzicielskiej przez biologicznego rodzica. W efekcie podatniczka otrzymaną darowiznę powinna rozliczyć według zasad przewidzianych dla osób niespokrewnionych, z III grupy podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.99.2018.1.MZA