Szef KAS rozpracował schemat optymalizacyjny, wykorzystywany chętnie zwłaszcza przez osoby, których wizerunek jest łatwo rozpoznawalny.
Przestrzega, że może zastosować klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, jeżeli będą one nadużywać statusu indywidualnego przedsiębiorcy i zarazem wspólnika spółki kapitałowej (np. z o.o.) oraz podejmować działania nakierowane na unikanie bądź obniżenie podatku dochodowego.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformował o tym w najnowszym ostrzeżeniu. Chodzi o przypadki, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest jednocześnie wspólnikiem spółki kapitałowej. Przedmiotem jej działalności – zarówno osobistej, jak i w spółce – jest organizacja wydarzeń marketingowych, promocyjnych i edukacyjnych. Wymaga to osobistego zaangażowania wspólnika. Biznes opiera się więc na wykorzystaniu popularności medialnej (w tym internetowej) wspólnika.
Jak wskazuje szef KAS, schemat optymalizacyjny polega na tym, że spółka kupuje przykładowo apartament mieszkalny, a następnie zbywa go wspólnikowi oraz udziela mu pożyczek. Wspólnik staje się więc dłużnikiem spółki. Umawia się z nią, że spłaci swoje zobowiązania w ten sposób, że wniesie do niej zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa (ZCP), na które składać się będą głównie prawa autorskie i know-how związane np. z metodami szkolenia. W kolejnym kroku wspólnik oraz spółka decydują o kompensacie wzajemnych zobowiązań, ze względu na szacowaną podobną wartość ekonomiczną apartamentu i udzielonych pożyczek oraz ZCP.
Zdaniem szefa KAS taki schemat działania jest sztuczny i daje korzyści podatkowe sprzeczne z ustawą podatkową. W efekcie bowiem może dochodzić do wypłaty ukrytej dywidendy. Normalnie jest ona opodatkowana 19 proc. PIT. Podatnik jej jednak unika, bo formalnie dostaje pieniądze w formie pożyczki i apartamentu, a nie dywidendę.
ikona lupy />
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność / DGP
Spółka z kolei może amortyzować wartości niematerialne (prawa autorskie, know-how) wniesione do niej przez wspólnika i w ten sposób pomniejszać swoje dochody. De facto są to wartości wytworzone przez wspólnika we własnym zakresie, których nie mógłby on amortyzować w ramach własnej działalności.
Ponadto spółka, w związku z wniesieniem do niej ZCP, może amortyzować wartość firmy (tzw. goodwill). Pozwala na to art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o CIT.
Zdaniem szefa KAS takie działania dają podstawy do zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Dlatego przestrzega, że w takich przypadkach będzie odmawiał wydawania interpretacji indywidualnych. Jeśli natomiast już w postępowaniu wymiarowym okazałoby się, że podatnik skorzystał z takiego schematu, to szef KAS może zastosować klauzulę i pozbawić podatnika korzyści podatkowych.
Interpretacja szefa KAS z 12 grudnia 2018 r. – rozliczenia między wspólnikiem a spółką