Jeżeli spółka odmawia odbioru postanowienia naczelnika urzędu o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, działając w złej wierze i z nadużyciem prawa, to orzeczenie sądu nie może być dla niej korzystne – uznał NSA.
Tym samym sąd kasacyjny odstąpił od stanowiska poszerzonego siedmioosobowego składu tego sądu z 23 kwietnia br. (sygn. akt I FSK 255/17). NSA orzekł wtedy, że kluczowe do przedłużenia terminu zwrotu VAT jest doręczenie postanowienia podatnikowi.

Spółka unikała odbioru