Komisja Europejska poinformowała, że 7 października 2008 r. wygaśnie cło antydumpingowe nałożone na obuwie ze skórzanymi cholewkami sprowadzane z Chin i Wietnamu. Jednakże cło antydumpingowe nie wygaśnie po tym terminie, o ile wszczęty zostanie przegląd mający na celu ustalenie zasadności podtrzymania środków antydumpingowych w odniesieniu do tych towarów.

Przypomnijmy, że cło antydumpingowe zostało nałożone w październiku 2006 r. w wyniku przeprowadzonego przez Komisję Europejską postępowania antydumpingowego, w którym stwierdzono, że stosowane przez producentów z Chin i Wietnamu niskie ceny obuwia skórzanego są cenami dumpingowymi i powodują znaczącą szkodę dla producentów ze Wspólnoty.

W celu zneutralizowania negatywnego wpływu tych cen na sektor produkcji wspólnotowej, Komisja Europejska zdecydowała o nałożeniu ceł antydumpingowych na obuwie ze skórzanymi cholewkami w wysokości: 10 proc. na obuwie sprowadzane z Wietnamu oraz od 9,7 proc. do 16,5 proc. na obuwie sprowadzane z Chin.

Jak już stwierdzono, tak ustalone cła antydumpingowe wygasną 7 października 2008 r., chyba że zainicjowany zostanie ich przegląd. Warto podkreślić, że tego rodzaju przegląd dokonywany jest przez Komisję Europejską na pisemny wniosek producentów ze Wspólnoty. Wniosek taki musi zawierać dostateczne dowody na to, że wygaśnięcie środków może spowodować kontynuację lub wznowienie praktyk dumpingowych oraz wymierne szkody dla producentów unijnych. Aby zostać rozpatrzony, wniosek musi wpłynąć do Komisji Europejskiej najpóźniej 7 lipca 2008 r.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku Komisja Europejska rozpocznie przegląd cła antydumpingowego, aby stwierdzić, czy jego utrzymanie jest uzasadnione. W swoim postępowaniu Komisja Europejska weźmie pod uwagę argumenty nie tylko producentów wspólnotowych, ale także importerów, eksporterów oraz przedstawicieli Chin i Wietnamu. Wszystkie zainteresowane podmioty powinny śledzić przebieg ewentualnego przeglądu, aby dostarczyć Komisji Europejskiej jak najpełniejszą informację dotyczącą powyższej kwestii.