ZMIANA PRAWA

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiej nowelizacji ustawy o VAT. Projekt umożliwia odliczenie podatku naliczonego przez podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR. Nabywca, który dziś chce dokonać odliczenia, w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty musi podać numer i datę wystawienia faktury potwierdzającej zakup. Prawa do odliczenia nie ma zatem podatnik, który dokonał zapłaty przed wystawieniem faktury. Nowelizacja zmienia wadliwy przepis, wprowadzając możliwość określenia danych identyfikacyjnych dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych.

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r.