ZMIANA PRAWA

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o VAT związanych z dostosowaniem polskich przepisów do prawa unijnego. Nowelizacja, której pierwsze czytanie odbyło się na wczorajszym posiedzeniu Sejmu, sprowadza się do podwyższenia stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 do 6 proc. Konieczność zmiany wynika z zakończenia okresu przejściowego, który umożliwiał stosowanie 3-proc. stawki VAT na środki produkcji dla rolnictwa, np. nawozy czy środki ochrony roślin, i w rezultacie ich opodatkowanie 7-proc. stawką. Według szacunków resortu finansów wzrost stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych do 6 proc. zrekompensuje podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa. W praktyce zatem wprowadzane zmiany stawek mają być neutralne zarówno dla rolników, jak dla budżetu państwa.

Nowelizacja zawiera również przepisy przejściowe z związku z uzyskaniem przez Polskę zgody na utrzymanie 3 proc. stawki na dostawy produktów spożywczych do końca 2010 r. Wykaz towarów opodatkowanych 3-proc. stawką VAT zawiera nowy załącznik do ustawy (załącznik nr 10). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 maja 2008 r., kiedy kończy się okres przejściowy na stosowanie przez Polskę obniżonej stawki na środki produkcji dla rolnictwa.