Gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej wynajmuje jej nieruchomość w ramach własnej działalności, to wydatek na czynsz nie jest jego kosztem podatkowym – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał podatnik prowadzący jednoosobową firmę, na potrzeby której wykorzystuje nieruchomość. Jest też wspólnikiem spółki cywilnej. Wynajął jej część magazynową budynku. Od spółki pobiera czynsz, co dokumentuje fakturą.
Spytał fiskusa, czy wydatek na wynajem magazynu może być dla niego – jako wspólnika spółki cywilnej (wynajmującego jej lokal) – kosztem proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce.
Podatnik twierdził, że skoro pobiera czynsz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i jest to dla niego przychód podlegający opodatkowaniu, to analogicznie jako wspólnik spółki cywilnej powinien rozpoznawać koszt uzyskania przychodu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie rozumowanie za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że gdy jeden ze wspólników spółki cywilnej wynajmuje jej swoją nieruchomość, to wydatki na czynsz nie są dla niego, w części na niego przypadającej, kosztem podatkowym. Zapłatę czynszu najmu w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz „samego siebie” – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 października 2018 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.336.2018.1.DP