Gmina miejska (podatnik VAT czynny) przez swój samorządowy zakład budżetowy świadczy usługi w zakresie administrowania oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Pobiera ona m.in. opłaty za miejsce na cmentarzu na pierwsze 20 lat oraz za przedłużenie rezerwacji takiego miejsca na kolejne 20 lat, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03.1 - Usługi pogrzebowe i pokrewne. Czy dla tych opłat powinna być stosowana 8-proc. stawka VAT?
Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 180 załącznika nr 3 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT 8-proc. stawką VAT objęte są – sklasyfikowane w grupowaniu 96.03 PKWiU – usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną. Wątpliwości gminy dotyczą zastosowania stawki 8 proc. dla pobieranych opłat za miejsce na cmentarzu na pierwsze 20 lat oraz za rezerwację miejsca na cmentarzu i jej przedłużenie o kolejne 20 lat.
Przy określaniu prawidłowej stawki VAT dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU.
Należy więc stwierdzić, że skoro usługi są sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 96.03, to na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT podlegają one opodatkowaniu VAT według stawki 8 proc. (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.38.2018.1.RH).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).