Jeśli mocodawca po wypowiedzeniu pełnomocnictwa nie zawiadomi o tym szefa Krajowej Administracji Skarbowej, były już pełnomocnik może poprosić o to organ podatkowy. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 17 października 2018 r. na pytanie DGP. To dobra informacja m.in. dla biur rachunkowych, które jako pełnomocnicy nieprofesjonalni nie mogą same zwrócić się do szefa KAS, aby ten wykreślił je z listy pełnomocników.
A mocodawcy, choć mają obowiązek informować fiskusa o odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa, niestety tego często nie robią. Efekt? Osoby prowadzące działalność rachunkową wzywane są do udzielania informacji czy też stawiennictwa, choć nie są związane z danym podatnikiem żadną umową. O problemie pisaliśmy w artykule „Pełnomocnictwa: kłopotliwa dla biur rachunkowych luka w przepisach” (DGP nr 200/2018).
„Możliwość zawiadomienia o wypowiedzeniu lub odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego na formularzu OPO-1 w obowiązujących przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: ordynacja podatkowa) została zarezerwowana dla pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych)” – przypomniało MF. Dodało, że w przypadku innych pełnomocników zawiadomienia o wypowiedzeniu lub odwołaniu pełnomocnictwa ogólnego na formularzu OPO-1 dokonuje mocodawca. Według resortu jednak biuro rachunkowe może prosić organ, aby ten zgłosił szefowi KAS zmianę.
Taka możliwość istnieje również według Alicji Sarny, doradcy podatkowego, partnera w spółce MDDP. – Nie można jednak nie zauważyć luki w ordynacji w tym zakresie – komentuje ekspertka. Jej zdaniem dla jasności warto rozważyć wpisanie precyzyjnych zasad (w jakim terminie kogo należy zawiadomić, jakie dokumenty dołączyć) do ordynacji podatkowej. – Dobrym pomysłem byłaby też możliwość określenia z góry czasu, na jaki pełnomocnictwo ogólne zostało udzielone – twierdzi ekspertka. Według Alicji Sarny bez zmian natomiast powinno pozostać rozwiązanie pozwalające na samodzielne zgłaszanie pełnomocnictwa ogólnego lub zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu wyłącznie pełnomocnikom profesjonalnym. – Wykonują oni bowiem zawody zaufania publicznego, które są obwarowane wieloma warunkami – przypomina.
Ze stanowiska Ministerstwa Finansów wynika zaś, że żadnych zmian w przepisach dotyczących pełnomocnictw ogólnych nie będzie. Wyjaśniło ono, że regulacje dotyczące tej kwestii w projekcie nowej ordynacji podatkowej bazują na dotychczasowych rozwiązaniach, które sprawdziły się w praktyce ich stosowania.