Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznania za 2018 r. niektórych podatników PIT. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o PIT, która wprowadzi nową usługę fiskusa „Twój e-PIT”.
Z przygotowanym przez KAS zeznaniem podatnik zapozna się na Portalu Podatkowym. Będzie mógł je zmienić (np. rozliczyć ulgi), odrzucić lub zaakceptować bez zmian. Jeżeli nic nie zrobi (tj. sam nie złoży zeznania ani nie odrzuci tego, które przygotuje mu skarbówka), zeznanie będzie uznane za złożone z datą 30 kwietnia. Dzięki temu podatnikom nie będzie grozić sankcja za jego niezłożenie w terminie.
Pojawi się też dodatkowa zachęta do rozliczania się przez internet. Kto skorzysta z tej możliwości, szybciej dostanie zwrot nadpłaty, bo w ciągu 45 dni. Dotychczasowy 3-miesięczny termin będzie obowiązywał dla zeznań na papierze.
KAS udostępni zeznania podatnikom do 15 lutego, dlatego szybciej niż dotychczas muszą do niego trafić informacje PIT-11 i PIT-8C. Wszyscy płatnicy (również zatrudniający mniej niż 5 osób) będą musieli je wysłać elektronicznie do urzędów skarbowych już do końca stycznia, a nie – jak dotychczas – do końca lutego.
Zmienią się też, ale dopiero od 2020 r., zasady płacenia zaliczek od dochodu z pracy. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85 528 zł, pracodawca będzie musiał pobrać zaliczkę od nadwyżki według stawki 32 proc. To oznacza, że w miesiącu przekroczenia progu pobierze zaliczkę według dwóch stawek: 18 proc. od części nieprzekraczającej progu i 32 proc. od nadwyżki. Dziś podatek według wyższej stawki potrąca się dopiero od kolejnego miesiąca.
Do Senatu trafiła natomiast przyjęta przez Sejm ustawa o daninie solidarnościowej. Danina wyniesie 4 proc. od nadwyżki dochodu podatkowego powyżej 1 mln zł. To oznacza, że podatnicy rozliczający się według skali zapłacą podatek według stawek 18 i 32 proc., a od nadwyżki ponad 1 mln zł – dodatkowe 4 proc. Natomiast rozliczający się według liniowej stawki 19 proc. oddadzą fiskusowi 23 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł. ©℗

opinia

Chcemy szybko udostępnić zeznania podatnikom

Renata Domasiewicz zastępca dyrektora departamentu zarządzania strategicznego Ministerstwa Finansów
Przygotowanie zeznań dla podatników (w tym wykorzystanie danych, które ma administracja publiczna, bez konieczności ponownego ich podawania przez podatników) i ich udostępnienie w jak najwcześniejszym terminie to priorytet MF. Wprowadzenie tych rozwiązań sprowadza się do pozyskania jak najszybciej danych właściwych do sporządzenia zeznań. Płatnik powinien przekazać m.in. informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Ma na to czas do końca stycznia następującego po roku podatkowym. Obecnie płatnicy zatrudniający do 5 pracowników mogli składać te informacje w formie papierowej. Obowiązywał ich jednak krótszy termin, 31 stycznia. Pozostali płatnicy mieli obowiązek wysyłania informacji do urzędów skarbowych wyłącznie w formie elektronicznej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Od 2019 r. nastąpi zmiana w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że nie zmieniają się same zasady przekazywania informacji przez płatników podatnikom. Płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi informacje do końca lutego. Ustawa wprowadza zmiany w terminie składania zeznań podatkowych – od 2019 r. będzie on liczony od 15 lutego do końca kwietnia. Okres od 1 lutego do 14 lutego to czas, w którym konieczne będzie przetworzenie danych złożonych w informacjach przez płatników (w tym wyjaśnienie przez urzędy skarbowe ewentualnych nieprawidłowości z płatnikami), danych w rejestrach Krajowej Administracji Skarbowej oraz pochodzących z innych rejestrów administracji publicznej i przygotowanie zeznań podatkowych dla podatników, tak aby podatnik od 15 lutego miał dostęp do swojego e-PIT-a sporządzonego przez organ podatkowy.
Etap legislacyjny
Nowelizacja przepisów o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 955) – czeka na podpis prezydenta, Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk sejmowy nr 2848) – skierowany do rozpatrzenia przez Senat.