W 2019 r. szacunkowy dochód do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o 8,5 proc. wyższy niż w tym roku – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
To pierwszy po kilku latach wzrost. Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (np. z upraw roślin w szklarniach). W takich wypadkach podatek jest określany na podstawie norm szacunkowych rocznego dochodu. Ministerstwo Finansów szacuje, że z tej formy rozliczeń korzysta ok. 33 tys. rolników.
Przyszłoroczna podwyżka norm jest skutkiem wyższych cen towarów rolnych w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (o 8,5 proc.).
W efekcie przykładowo szacunkowy dochód z 1 mkw. uprawy roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. wyniesie w przyszłym roku 12,07 zł od 1 mkw., czyli będzie wyższy o 95 gr. W przypadku uprawy pozostałych roślin (np. pomidorów) wyniesie 4,49 zł od 1 mkw. (tj. o 35 gr więcej).
W odniesieniu do uprawy grzybów i grzybni norma wzrośnie z 4,77 zł do 5,18 zł od 1 mkw. Dla hodowli koni poza gospodarstwami rolnymi wyniesie 414,04 zł od sztuki, czyli o 32,44 zł więcej niż w tym roku, natomiast koni rzeźnych 517,53 od sztuki (tj. o 40,54 zł więcej).
Budżet zyska na tej podwyżce, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, dodatkowo 6,9 mln zł od rolników.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach