W 2019 r. szacunkowy dochód do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o 8,5 proc. wyższy niż w tym roku – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
To pierwszy po kilku latach wzrost. Zasadniczo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (np. z upraw roślin w szklarniach). W takich wypadkach podatek jest określany na podstawie norm szacunkowych rocznego dochodu. Ministerstwo Finansów szacuje, że z tej formy rozliczeń korzysta ok. 33 tys. rolników.
Przyszłoroczna podwyżka norm jest skutkiem wyższych cen towarów rolnych w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (o 8,5 proc.).