Fiskus będzie mógł zakwestionować każdą transakcję, która przyniesie podatnikowi korzyści fiskalne. Taki, według ekspertów, może być efekt zmiany w ordynacji podatkowej.
Projekt w tej sprawie trafił już do Sejmu. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie. Wynika z niego, że od 2019 r. fiskus będzie mógł sięgać po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania zawsze, gdy korzyść podatkowa będzie „głównym lub jednym z głównych celów” danej czynności (art. 119a par. 1 ordynacji). Obecnie fiskus może zakwestionować transakcję tylko wtedy, gdy jest ona dokonana „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”.
– Na pozór planowana zmiana może się wydawać kosmetyczna, ale po głębszej analizie wnioski są inne. Przy takiej konstrukcji przepisów każda uzasadniona decyzja biznesowa, wiążąca się z korzyściami podatkowymi, będzie mogła być zakwestionowana przez organy podatkowe – uważa Dariusza Gałązka, biegły rewident, partner w Grant Thornton.