Kto korzysta z pomocy portalu rezerwacyjnego, by wynająć pokoje gościnne, nie straci z tego powodu prawa do zryczałtowanego podatku.
Karta podatkowa jest możliwa, gdy turystom wynajmowanych jest nie więcej niż 12 pokoi. Wysokość podatku waha się od 62 zł do 454 zł miesięcznie, w zależności od wielkości miasta.
Mężczyzna, który zadał pytanie w tej sprawie, liczył na to, że współpraca z internetowym portalem rezerwacyjnym pozwoli mu dotrzeć do większego grona klientów. Miał płacić portalowi prowizję od każdego zarezerwowanego pokoju. Sądził, że taka współpraca nie pozbawi go prawa do karty. Uważał, że nie będzie mieć tu zastosowania art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.). Przepis ten zabrania korzystania z usług osób niezatrudnionych przez siebie oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (chyba że chodzi o usługi specjalistyczne).
Mężczyzna tłumaczył, że współpraca z wyspecjalizowanymi portalami rezerwacyjnymi jest w jego branży powszechna i stała się wręcz niezbędna.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że choć ustawa wprowadza wiele ograniczeń, to nie ma wśród nich zakazu korzystania z usług portali rezerwacyjnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 września 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.375.2018.1.AK