Student zarabiał w Szwecji w wakacje 2007 roku. W Polsce nie uzyskał żadnych dochodów. Czy musi się rozliczyć?
Nie musi się rozliczać, pod warunkiem że w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów opodatkowanych PIT według skali. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę ze Szwecją. Umowa ta przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją. Oznacza ona, że dochody uzyskane z pracy w Szwecji są zwolnione z podatku w Polsce. Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko w Szwecji, to nie musi ich rozliczać w Polsce i składać zeznania podatkowego. Nie będzie obowiązku złożenia zeznania rocznego w Polsce, nawet gdy student uzyska stypendium socjalne lub naukowe. Stypendia te są zwolnione z podatku, a więc nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Trzeba pamiętać, że takie zasady rozliczenia dochodów uzyskanych w Szwecji mają zastosowania dopiero od 2006 roku. Od tego roku obowiązuje nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Szwecją. Dopiero od dochodów uzyskanych od 2006 roku stosuje się wspomniane reguły rozliczenia. Wcześniej obowiązywała niekorzystna umowa, która przewidywała jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę proporcjonalnego odliczenia. Zobowiązywała ona podatnika w każdym przypadku do rozliczenia dochodów uzyskanych w Szwecji poprzez opodatkowanie ich wraz z innymi dochodami polskimi w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna
• Art. 22 konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).
2 Mąż, który od kilku lat pracuje w Holandii, uzyskuje tylko tam dochody. W Polsce ma rodzinę i dzieci oraz miejsce zamieszkania. Czy dochody holenderskie musi rozliczyć w polskim PIT?
Tak. Podatnik, który w 2007 roku zarabiał w Holandii, nawet jeśli w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów, będzie musiał złożyć zeznanie roczne w kraju. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Holandią oraz miejsca zamieszkania, które znajduje się w kraju. Umowa ta zawiera mniej korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania, czyli metodę proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji dochody holenderskie łączy się z ewentualnymi dochodami ze źródeł przychodów położonych w Polsce. Jeśli takich w Polsce nie osiągnięto to opodatkowuje się tylko dochody uzyskane w Holandii. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (lub tylko od dochodów holenderskich, gdy w Polsce nie uzyskano dochodów) odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dniem dokonania odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
Podstawa prawna
• Art. 23 konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120).
3 Czy podatnik polski, który sezonowo pracował w 2007 roku w Hiszpanii, musi rozliczyć te dochody w polskim zeznaniu?
To zależy od tego, czy w Polsce w 2007 roku też uzyskał dochody opodatkowane PIT według skali podatkowej. Jeśli takich dochodów nie uzyskał, to nie będzie obowiązku rozliczenia dochodów hiszpańskich i składania zeznania rocznego w Polsce.
W sytuacji gdy oprócz zarobków z Hiszpanii otrzymał wynagrodzenie w kraju, np. z umowy o pracę, zlecenie to musi złożyć zeznanie roczne. W zeznaniu składanym w Polsce wykaże dochody uzyskane w Polsce i zastosuje do ich opodatkowania tzw. stopę procentową, którą oblicza się przy uwzględnieniu dochodów zagranicznych (dochody zagraniczne są zwolnione z podatku, ale służą do wyliczenia tej stopy). Rozliczenia polskich dochodów podatnik powinien dokonać na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG).
Zasady rozliczania hiszpańskich dochodów są konsekwencją umowy zawartej między Polską a Hiszpanią, która przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania - wyłączenie z progresją.
Podstawa prawna
• Art. 23 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1982 r. nr 17, poz. 127).