Byli urzędnicy MF, skarbowcy, prawnicy, doradcy podatkowi, a nawet byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej pomogą w sejmowym śledztwie w sprawie VAT.Komisja śledcza ds. VAT rozpoczyna dzisiaj przesłuchania świadków. Na pierwszy ogień pójdzie prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów w czasach, gdy powstawała ustawa o podatku od towaru i usług, i doradca podatkowy. Powoli też krystalizuje się lista stałych doradców, którzy przeprowadzą posłów przez podatkowe meandry. Kandydatury ekspertów omawiane były na ostatnim zamkniętym posiedzeniu komisji. Wiadomo już, że będzie ich 13. Każdy z dziewięciu śledczych może zgłosić po jednym, a skład dopełnią kandydatury przewodniczącego komisji posła PiS Marcina Horały. Zanim zostaną zatrudnieni, zgodę musi jeszcze wyrazić prezydium Sejmu. Wsparcie eksperckie komisji ma być bardzo silne. Dla porównania w komisji ds. Amber Gold pracuje dziewięciu doradców.
Rządzący swoich kandydatów już wytypowali. Wiele wskazuje, że kluczowym ekspertem będzie Jacek Góra. Przez lata pracował w Ministerstwie Finansów, zajmując się tematyką kontroli skarbowych. Najpierw jako naczelnik wydziału postępowań kontrolnych w departamencie kontroli skarbowej, a później wicedyrektor tego departamentu. Poseł PiS Kazimierz Smoliński, który zgłosił jego kandydaturę, wskazał, że dziś pracuje w Orlenie jako prawnik w dziale analiz, informacji i kontroli. Niedawno występował jako świadek przed komisją śledczą ds. Amber Gold.
– W związku z jego doświadczeniem, tak obecnym z działu analiz i informacji, jak i wcześniejszym z MF oraz z własnej działalności w kancelarii prawnej, jest to dobry kandydat, który może nas wesprzeć swoją wiedzą – uzasadniał poseł PiS.
Dyrektorskie stanowisko w MF zajmował też kolejny doradca wskazany przez obecną ekipę Mariusz Golecki: kierował departamentem prawnym. Obecnie jest przewodniczącym Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych i członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Ma tytuł doktora i habilitację z nauk prawnych.
Byłym liniowym skarbowcem jest wskazany przez Marcina Horałę Arkadiusz Madura. Pracował m.in. w urzędach kontroli skarbowej w Słupsku i Gdańsku. Prowadził szkolenia dla pracowników służb specjalnych, policji i Straży Granicznej z wykrywania oszustw podatkowych.
Silną reprezentację wśród ekspertów będą mieli prawnicy. Jej przewodniczący zgłosił Tomasza Karasia, radcę prawnego z wiedzą z zakresu prawa podatkowego, cywilnego, o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz adwokata Sławomira Maciejewskiego, specjalizującego się w prawie karnym, gospodarczym i administracyjnym. Wśród doradców znalazło się też miejsce dla byłego prokuratora Wojciecha Cieślaka, który pracował jako konsultant m.in. nad reformą prawa karnego skarbowego.
Doradcą, który połączy wiedzę prawną z tą o finansach publicznych, ma być Mariola Lemonnier, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Finansowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Wśród ekspertów opozycji jest dwóch ekonomistów, byłych członków Rady Polityki Pieniężnej, także z doświadczeniem z pracy rządowej. PO zgłosiła Andrzeja Bratkowskiego. Na początku lat 90. był doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza, pracował w resorcie finansów i NIK. Gdy Balcerowicz został prezesem NBP, Bratkowski został jego zastępcą. W 2010 r. głosami PO i PSL został wybrany na członka Rady Polityki Pieniężnej. Współpracował też z Jackiem Rostowskim, obaj są autorami artykułu z końcówki lat 90., w którym proponowali jednostronną euroizację Polski przed przystąpieniem do UE. Bratkowski ma doradzać w kwestiach makroekonomicznych, ale także kwestii szacowania luki VAT. – Jeśli dla jednego roku pojawiają się różne szacunki, wahają się od 9 do 24 proc., i dotyczy to szacunków wykonywanych przez jedną instytucję, to są wątpliwości, który sposób jest dobry – mówi Bratkowski.
Ludowcy wskazali Jana Czekaja. – To wybitny ekonomista, był i w RPP, i w MF. Chcemy pokazać, jak załatać lukę w VAT, która nadal jest gigantyczna. Komisja powinna odsłonić prawdę, a nie propagandę PiS, udowadniając, że wyższe wpływy wynikają także z VAT płaconego przez samorządy. Dziś samorządom zwraca się 25 proc. VAT, w naszych czasach cały VAT – mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
Marek Jakubiak z Kukiz’15 zaproponował Artura Bartoszewicza. To doktor ekonomii, wykładowca SGH, pracuje jako adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Jest członkiem Rady Nadzorczej PGE i zespołów eksperckich przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. A Mirosław Pampuch z Nowoczesnej wskazał Michała Prądzyńskiego. To doradca podatkowy zajmujący się VAT.