Organy podatkowe bezwzględnie rozliczają podatników z nałożonych na nich obowiązków. Nie ma odstępstw, gdy nadchodzą terminy do złożenia pism lub trzeba zapłacić podatek. Żeby jednak mieć do tego moralne prawo, należy solidnie wypełniać swoje obowiązki.
A z tym jest gorzej. Publikację interpretacji podatkowych odwleka się w czasie. Obowiązek publikacji wynika z ustawy Ordynacja podatkowa i powinien być przestrzegany. Lekceważenie przepisów przez ministra finansów na pewno nie wzmacnia, lecz wręcz obniża morale podatników. Przykład idzie z góry. Trudno w takiej sytuacji mówić o dobrych wzorcach zachowań podatkowych. Podatnicy na to patrzą i wyciągają wnioski. Oby tylko tych wniosków nie chcieli wykorzystywać w praktyce.