Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków na przechowywanie informacji w chmurze w pełnej wysokości – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadał bank, który kupował usługi hostingowe od innych podmiotów. Dzięki temu nie tylko przechowywał swoje dane na serwerach kontrahenta, ale też korzystał z dodatkowych usług technicznych, w tym ze wsparcia na wypadek awarii.
Bank uważał, że wydatki, które w związku z tym ponosi, może w całości zaliczać do kosztów podatkowych, bez stosowania limitu określonego w art. 15e ustawy o CIT (od 2018 r. nadwyżkę powyżej 3 mln zł można zaliczyć do kosztów jedynie do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA).
Podatnik twierdził, że ograniczenie to dotyczy innych niż hosting usług niematerialnych (np. doradztwa, badania rynku, zarządzania, płatności licencyjnych, przetwarzania danych).
Zdaniem podatnika jedyną usługą, która jest podobna do hostingu, mogłoby być przetwarzanie danych. W tym przypadku jednak do niego nie dochodzi.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, że hosting można porównać z usługami „zarządzania systemami informatycznymi” i „zarządzania stronami internetowymi”, które obejmują m.in. usługi wsparcia informatycznego czy inwentaryzację zasobów informatycznych. To właśnie element zarządczy jest najważniejszy przy hostingu, a więc wydatki ponoszone przez bank są limitowane – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.181.2018.2.PS